RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

2023-01-24

MVĮ atsigavimui – investicijos į antikrizinį veiklos valdymą

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ ES paramos programai „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. vasario 20 d.

2023-01-17

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ES paramos programai „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. kovo 30 d.

2022-12-16

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas

Priemonė skirta juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir negyvenamosios paskirties pastatų šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti suvartojimo sąnaudas.

Paraiškas APVA priima nuo 2022-12-16 iki tol, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, tai yra iki 2023-12-15.

2022-11-21

ES parama saulės jėgainėms įrengti

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ES paramos programai „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Paraiškų surinkimo terminas – iki 2023 m. vasario 28 d.

Kaip galėjo pastebėti mūsų Klientai ir Partneriai, turime atnaujintą įmonės internetinį puslapį, logotipą, spalvas. Šiuos pokyčius lėmė besikeičianti rinka, mūsų prioritetai ir tolimesni siekiai. Tačiau kaip ir ankščiau, toliau dirbsime su Lietuvos ir užsienio šalių verslu, kuris nori plėstis, ieško finansavimo ir teigiamai vertina šalies aplinką verslui.

dr. Vladas Tomaševič
2022-10-03

Atnaujintas įmonės “Research & Advice” prekės ženklas

Inovatyvi verslo konsultavimo ir mokslinių tyrimų paslaugų įmonė “Research & Advice” atnaujino savo prekės ženklą ir investavo į pagrindinių veiklos krypčių išgryninimą, siekiant Klientams sukurti aukštesnę pridėtinę vertę bendruose projektuose.

Net ir esant dideliam neapibrėžtumui, ES sanglaudos politikos strateginių dokumentų programavimo etape Lietuva trečioji Europoje gavo EK pritarimą Partnerystės sutarčiai – o šiandien galutinai patvirtinta visa Investicijų programa.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė
2022-08-03

Europos Komisija patvirtino Lietuvos planus dėl 7,5 mlrd. eurų investicijų

2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisija (EK) patvirtino 2021–2027 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programą, pagal kurią numatoma investuoti 7 mlrd. 449 tūkst. eurų.

2022-07-28

ES investicijos jau 20 metų Lietuvoje

Jau 20 metų Lietuva keičiasi su Europos Sąjungos (ES) investicijomis. Per šį laikotarpį į Lietuvos gerovę buvo investuota beveik 20 milijardų eurų.

Lietuva siekia sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje, todėl suplanuotos ir šiandien Vyriausybėje patvirtintos naujosios ES finansinės perspektyvos 8 mlrd. eurų lėšos pirmiausia skirtos investicijoms į Lietuvos ekonomikos transformaciją, inovatyvumo ir aukštos pridėtinės vertės kūrimą. Sėkmingai įgyvendinti šį pokytį galima tik investuojant į viešosios politikos sritis, kurioms reikia naujo impulso arba veiklos tęstinumo užtikrinimo – švietimą, įgūdžių formavimą, darbo rinkos atitiktį besikeičiantiems poreikiams.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė
2022-03-09

Naujų investicijų greitkelyje – žalia šviesa!

2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos investicijos yra vienas iš Europos Sąjungos įrankių, skirtų pasiekti Lietuvai ilgalaikę ekonominę ir socialinę gyventojų gerovę bei sustiprinti Lietuvos ekonomikos atsparumą ir konkurencingumą.