RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

2023-01-24

MVĮ atsigavimui – investicijos į antikrizinį veiklos valdymą

Ppaskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ ES paramos programai „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“.

Bendra informacija

Paraiškos renkamos iki 2023 m. vasario 20 d. Planuojama Paraiškų vertinimo pabaiga – 2023 m. gegužės 1 d. Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklos „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 4-1114 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Finansuojamas regionas – projekto veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Galimi pareiškėjai – MVĮ.  

Programos biudžetas – 2,5 mln. Eur.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo (paramos)  lėšų suma yra:

  • jeigu įgyvendinama antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veikla – 10 000 Eur;
  • jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla – 5 000 Eur.

Remiama veikla

Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Finansuojamos projektų veiklos:

  • Antikrizinės veiklos valdymo paslaugos (Antikrizinis veiklos valdymas – tam tikrų priemonių, kurios leidžia atkurti įmonės mokumą, pajamas ir apyvartą ir kuriomis siekiama kuo greičiau sugrąžinti ankstesnę – ikikrizinę – įmonės ekonominę būklę, planavimas ir įgyvendinimas. Antikrizinis veiklos valdymo procesas – procedūrų, kurios atliekamos, siekiant pagerinti įmonės veiklą ir leisti jai išeiti iš krizinės padėties, visuma).
  • Veiklos kaštų optimizavimo paslaugos (Veiklos kaštų optimizavimas – tai priemonės ir būdai, kuriais siekiama sumažinti su įmonės vykdoma veikla susijusias išlaidas, didinant įmonės veiklos efektyvumą. Veiklos kaštai apima tiesiogines parduotos produkcijos sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas (pardavimo, bendrąsias ir administracines, kurios apima nuomos, darbo užmokesčio ir kitas pridėtines išlaidas, taip pat žaliavų ir priežiūros išlaidas). Veiklos kaštams nepriskiriamos palūkanų ir kitos panašios sąnaudos.

Tikslinės grupės

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Galimi pareiškėjai

MVĮ.

Nuosavo įnašo dydis

  • Ne mažiau 50 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.