RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

Kategorija: KVIETIMAI

2023-01-24

MVĮ atsigavimui – investicijos į antikrizinį veiklos valdymą

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ ES paramos programai „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. vasario 20 d.

2023-01-17

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ES paramos programai „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. kovo 30 d.

2022-12-16

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas

Priemonė skirta juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir negyvenamosios paskirties pastatų šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti suvartojimo sąnaudas.

Paraiškas APVA priima nuo 2022-12-16 iki tol, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, tai yra iki 2023-12-15.

2022-11-21

ES parama saulės jėgainėms įrengti

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ES paramos programai „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Paraiškų surinkimo terminas – iki 2023 m. vasario 28 d.