RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

2023-11-20

Skydų gamybos skatinimas

Ppaskelbtas kvietimas  vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklos „Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-219 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Bendra informacija

Paraiškos renkamos iki 2023 m. gruodžio 8 d. 15:45 val.

Finansuojamas regionas – Visa Lietuva.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės ir dideles medienos pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), priskirtiną „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ (sekcija C, skyrius 16 pagal EVRK red. 2) „Kitų baldų gamyba“ (sekcija C, skyrius 31, grupė 31.0, klasė 31.09 pagal EVRK red. 2).

Programos biudžetas – 50 mln. Eur.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo (paramos)  lėšų suma yra 10 mln. Eur.

Finansuojamoji dalis:

  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Remiama veikla

Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas.

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Finansuojamos projektų veiklos:

  • Skydų automatizuotos gamybos linijos ir kitos įrangos, tiesiogiai susijusios su serijine skydų gamyba, įsigijimas. Šios išlaidos gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, iš jų:
    – ne mažiau kaip 80 proc. išlaidų turi būti skirta naujoms automatizuotoms skydų gamybos linijoms;
    – ne daugiau kaip 20 proc. išlaidų gali būti skirta įrangai, aptarnaujančiai automatizuotas skydų gamybos linijas.
  • Gamybinių patalpų statyba / pritaikymas serijinės pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gaminių gamybai gali sudaryti iki 30 proc. visų tinkamų išlaidų.

* išlaidos transporto priemonių įsigijimui, projekto administravimo išlaidos nėra finansuojamos.

Tikslinės grupės

Medienos pramonės įmonės.

Galimi pareiškėjai

Privatus sektorius.

Finansavimo forma

Dotacija.