RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

2023-11-22

Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas

Ppaskelbtas kvietimas  vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ 5 veiklos „Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Akmenės r. sav., Jonavos r. sav. ir Mažeikių r. sav.“ poveiklių „5.1. Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Akmenės r. sav.“, „5.2. Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Jonavos r. sav.“, „5.3. Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Mažeikių r. sav.“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 4-485 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Bendra informacija

Paraiškos renkamos iki 2023 m. gruodžio 11 d. 17:00 val.

Finansuojamas regionas – Visa Lietuva.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Programos biudžetas – 67 mln. Eur.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo (paramos)  lėšų suma yra 8,5 mln. Eur.

Finansuojamoji dalis – projekto finansuojamoji dalis tvarių investicijų pritraukimui: labai maža ir maža įmonė – iki 80 proc. bei vidutinė įmonė – iki 70 proc. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio 4 dalį, nurodyta PFSA 2 lentelėje. Projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai: labai maža ir maža įmonė – iki 70 proc., (neįgaliesiems mokomiems asmenims – iki 70 proc.) bei vidutinė įmonė – iki 60 proc. (neįgaliesiems mokomiems asmenims – iki 70 proc.).

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Finansuojamos projektų veiklos:

  • Tvarių investicijų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2020/852 2 straipsnyje, pritraukimas (produktyvios investicijos), investuojant į pradinės arba pradinės naujos ekonominės veiklos investicijų, projektus (toliau – tvarių investicijų pritraukimas) labiausiai dėl perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos nukentėsiančiose Akmenės r., Jonavos r. ir Mažeikių r. savivaldybėse.
    Investuotojų, kaip jie apibrėžti Investicijų įstatymo 2 straipsnio 4 punkte, investuojančių į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą (toliau – darbuotojų mokymas) Akmenės r., Jonavos r. ir Mažeikių r. savivaldybėse.

Galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Finansavimo forma

Dotacija.