RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

2023-11-23

MVĮ eksporto rėmimas ir sertifikavimas

Ppaskelbtas kvietimas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 4-438 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Bendra informacija

Paraiškos renkamos iki 2023 m. gruodžio 29 d. 17:00 val.

Finansuojamas regionas – Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Programos biudžetas – 5 mln. Eur.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo (paramos)  lėšų suma yra 100 000 Eur.

Finansuojamoji dalis – iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nuosavo įnašo dalis – Ne mažiau 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiama veikla

Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). 

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Finansuojamos projektų veiklos:

  • Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, gaminių bei paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
  • Įmonės gaminamos produkcijos sertifikavimas.
  • Interneto svetainės, skirtos vietos ir užsienio rinkų paieškai ir plėtrai, kūrimas ar atnaujinimas.
  • Eksporto vadybininko paslaugos.

Tikslinės grupės

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ).

Galimi pareiškėjai

MVĮ.