RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

2022-12-16

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas

Ppriemonė skirta juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį ir negyvenamosios paskirties pastatų šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti suvartojimo sąnaudas.

Bendra informacija

Paraiškas APVA priima nuo 2022-12-16 08:00 iki tol, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, tai yra iki 2023-12-15 15:45. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas APVA vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS.

Paraišką gali teikti negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkas arba valdytojas ar jų pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo, įgyvendinantis negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, po atnaujinimo (modernizavimo) pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti ne mažiau kaip 40 proc., palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti iki atnaujinimo (modernizavimo). Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas apskaičiuojamas pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Galimi pareiškėjai – Juridinis asmuo, kuriam nuosavybes teise priklauso negyvenamosios paskirties pastatas.  

Programos biudžetas – 2 mln. Eur.

Finansavimas

Paramos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

Paramos intensyvumas – 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus paramos dydis pagal faktiškas išlaidas perskaičiuojamas su galutiniu mokėjimo prašymu, neviršijant APVA sprendime skirti finansavimą nurodyto maksimalaus projektui skirtos paramos dydžio.