RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

Sėkmės istorijos įgyvendintų projektų kontekste

Įmonės ir jos specialistų parengi didesni investiciniai projektai. Įmonės atlikti moksliniai taikomųjų tyrimų ir technologinės plėtros projektai, galimybių studijos.  

UAB “Druskininkų konferencijų centras“ projektas

Modernaus miego sutrikimo ir sveikatingumo paslaugų centro įkūrimas. Projekto vertė – 8,5 mln. Eur (ES parama – 1,5 mln. Eur).

UAB “NAPC“ projektas

Modernios alyvų atliekų perdirbimo gamyklos statyba. Projekto vertė – 8,4 mln. Eur (ES parama – 2,3 mln. Eur).

UAB “Trate” projektas

Įmonės gamybinės bazės modernizavimas ir plėtra diegiant technologines ekoinovacijas“. Projekto vertė – 4,4 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln. Eur).

UAB “BHJ Baltic“ projektas

Šalutinių gyvūninių produktų rinkos tyrimai bei eksporto strategijos rengimas.

UAB “Maturė“ projektas

Eksporto strategija įėjimui į Italijos, Baltarusijos, Čekijos, Lenkijos, Slovakijos rinkas.

UAB “Eko perdirbimas” projektas

Plastikų gamybos proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas. Projekto vertė – 3,9 mln. Eur (ES parama – 1,5 mln. Eur).

Milsa grupės projektai

Milsa grupės dolomito ir granito perdirbimo karjerų technologinės bazės modernizavimo projektai. Bendra projektų vertė – 6,0 mln. Eur (ES parama – 2,0 mln. Eur).

UAB “Flexpro” projektas

Kompleksinis įmonės gamybos procesų modernizavimas, siekiant padidinti darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius (poligrafijos produktų gamyba). Projekto vertė – 2,2 mln. Eur (ES parama – 1,0 mln. Eur).

Vilnius Tech užsakovas

Konsultavimo paslaugos, atliekant personalo lojalumo matavimo priemonių ir jų elementų poveikio motyvacinei sistemai tyrimus bei adaptuojant tyrimų rezultatus verslo įmonių praktinės veiklos aplinkos pritaikymui.

UAB “Alna Group” užsakovas

Korporatyvinio turinio valdymo sistemos verslo modelio reikalavimų adaptavimo galimybių tyrimai.

UAB “Netmark“ projektas

Technologinių sprendimų diegimas, siekiant efektyviau valdyti išteklius ir didinti veiklos produktyvumą (žvejybinių tinklų gamybos įrangos modernizavimas). Projekto vertė – 2,6 mln. Eur (ES parama – 0,9 mln. Eur).

UAB “Jungtinis gamybos centras“ projektas

Aukštos pridėtinės vertės įrengimų gamyba – pramoninių įrengimų gamybos projektas. Projekto vertė – 3,5 mln. Eur (ES parama – 1,5 mln. Eur).

UAB “Avisma” projektas

Įmonės gamybinės bazės modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas (plastiko gaminių gamyba). Projekto vertė – 4,2 mln. Eur (ES parama – 1,5 mln. Eur).

UAB “Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“ projektas

Naujos kartos plastikinių langų gamybos projektas. Projekto vertė – 4,6 mln. Eur (ES parama – 2,0 mln. Eur).

AB “Actas“ projektas

Jungtinės Karalystės, Airijos, Nyderlandų ir Baltarusijos padažų, užpilų ir pagardų bei gaiviųjų gėrimų rinkos tyrimai bei konsultavimo paslaugas rengiant eksporto strategiją.

AB “FL Technics“ projektas

Naujo orlaivių techninio aptarnavimo terminalo įrengimas. Projekto vertė – 5,79 mln. Eur (ES parama – 2,9 mln. Eur).

Europos Komisija projektas

Neris river basin investment programme, I-st stage” finansinės – ekonominės dalies ekspertizė. Projekto vertė – 29 mln. Eur.

UAB “Palangos konferencijų centras“ projektas

Poilsio namų rekonstrukcija pritaikant turizmo poreikiams. Projekto vertė – 2,9 mln. Eur (ES parama – 1,5 mln. Eur).

UAB “Geralda” projektas

Moderniųjų technologijų diegimas į gamybinių pajėgumų plėtrą (Inovatyvios žvakių gamybos technologinės įrangos diegimas). Projekto vertė – 3,0 mln. Eur (ES parama – 1,0 mln. Eur).

UAB “Citrus” užsakovas

Vartotojų apklausos atlikimo paslaugos rengiant Techninę galimybių studiją projektui „Pasirengimas atlikti mokslinius tyrimus siekiant sukurti aukštos raiškos mobilią internetinę vaizdo kamerą“.

AB “Dolomitas“ projektas

Įmonės produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos procesą ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas – dolomito skaldos gamybos proceso modernizavimas ir naujos mineralinių miltelių gamybos linijos įsigijimas. Projekto vertė – 2,7 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur).

UAB “Verslo vertikalė“ projektas

Ekonominės klasės viešbučio statyba ir daugiafunkcinio kultūros renginių ir konferencijų centro “Aurora” įkūrimas. Projekto vertė – 5,3 mln. Eur (ES parama – 2,3 mln. Eur).

UAB “Lodvila“ projektas

Įmonės spausdinimo proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas. Projekto vertė – 2,67 mln. Eur (ES parama – 0,9 mln. Eur).

“Kauno rajono savivaldybės administracija” projektai

Kulautuvos kurortinės vietovės viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatinimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. Raudondvario dvaro sodybos kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms, atstatant dvaro ansamblį. Projektų vertė – 8,1 mln. Eur.

AB “Fasa“ projektas

AB „FASA“ pajėgumų didinimas“. Projekto vertė – 6,0 mln. Eur (ES parama – 0,9 mln. Eur).

UAB “Spaudos kontūrai“ projektas

Šiuolaikinių ir inovatyvių spaudos gamybos technologinių linijų įdiegimas. Projekto vertė – 7 mln. Eur (ES parama – 2,8 mln. Eur).

UAB “Specialusis montažas NTP” projektas

Inžinerinių paslaugų, atominės ir šiluminių elektrinių uždarymo projektavimo kitų susijusių paslaugų užsienio rinkų tyrimai ir eksporto plėtros strategijos parengimas.

UAB “Vilniaus viešasis transportas“ projektas

Ekologiškų autobusų įsigijimas Vilniaus mieste. Projekto vertė – 3,9 mln. Eur. (ES parama – 3,3 mln. Eur).

AB “Dolomitas“ projektas

Įmonės produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos procesą ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas – inovatyvios dolomito skaldos gamybos technologinės linijos įsigijimas. Projekto vertė – 23,3 mln. Eur (ES parama – 6,7 mln. Eur).

IĮ InSpe – BalticMasks projektas

Asmens apsaugos priemonių Covid-19 prevencijai gamybos organizavimas ir plėtra“. Projekto vertė – 1,1 mln. Eur (ES parama – 1,0 mln. Eur)

UAB “Tokvila” projektas

Automobilių remonto ir techninio aptarnavimo centro įrengimas, diegiant technologines ekoinovacijas“. Projekto vertė – 10 mln. Eur (ES parama – 0,3 mln. Eur).

“Šiaulių apskrities ligoninė“ projektas

Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės Chirurgijos, II Terapijos korpusuose bei Vaikų ligų klinikoje”. Projekto vertė – 2,8 mln. Eur.

UAB “Somlita” projektas

Įmonės gamybos procesų modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ (plastiko gaminių gamyba). Projekto vertė – 4,2 mln. Eur (ES parama – 1,5 mln. Eur).

UAB “Maturė“ projektas

Įmonės investicijos į gamybinės bazės modernizavimą ir naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą – filtrų. Projekto vertė – 1,7 mln. Eur (ES parama – 0,85 mln. Eur).

UAB “Aclean LT” projektas

Kompleksinis skalbimo proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas. Projekto vertė – 1,5 mln. Eur (ES parama – 0,7 mln. Eur).

UAB “Doclogix“ užsakovas

Vartotojų kolaboravimo tyrimai vykdant projektą "Paskirstytos debesų sistemos: pridėtinės vertės architektūros, realaus laiko kolaboravimo ir mobilaus sistemų naudojimo moksliniai taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra“.

AB “Jubana“ projektas

Starterių gamybos modernizavimas, didinant darbo našumo ir kokybės rodiklius. Projekto vertė – 2,8 mln. Eur (ES parama – 1,1 mln. Eur.).

UAB “BALTO print“ projektas

Kompleksinis knygų viršelių ir kitų leidinių komponentų gamybos įrangos modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas. Projekto vertė – 3,4 mln. Eur (ES parama – 0,9 mln. Eur).

UAB “Citrus” projektas

Naujo tipo mobiliosios kameros poreikio bei pritaikymo galimybių tyrimas.

UAB “Žvyro karjerai“ projektas

Karjero technologinės bazės modernizavimas siekiant padidinti veiklos produktyvumą ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai. Projekto vertė – 1,1 mln. Eur (ES parama – 0,4 mln. Eur).

UAB “Alna Software“ projektas

Informacijos apie Šiaurės ir Vakarų Europos šalių regiono rinkos dalyvius surinkimas ir analizė.

UAB “Caris“ projektas

Kompleksinis etikečių spaudos technologinio proceso pakeitimas paremtas inovatyviais ir išteklius tausojančiais sprendimais. Projekto vertė – 2,3 mln. Eur (ES parama – 0,9 mln. Eur).

UAB “Agrekas“ projektas

Poilsio ir sveikatingumo centro Palangos kurorte statyba. Projekto vertė – 3,9 mln. Eur (ES parama – 1,6 mln. Eur).

Aviatic grupės projektai

Aviatic grupės orlaivių detalių atstatymo ir pramoninių 3D spausdinimo technologijų diegimo projektai. Bendra projektų vertė – 9,5 mln. Eur (ES parama – 3,0 mln. Eur).

UAB “Wavin Baltic“ projektas

Konsultavimo paslaugos rengiant eksporto į Baltijos ir Baltarusijos rinkas skatinimo planą.

UAB “Linos namai“ projektas

Plinkšių dvaro išsaugojimas ir pritaikymas turizmui. Projekto vertė – 3,1 mln. Eur (ES parama – 2,2 mln. Eur).

UAB “Audėjas“ projektas

Audinių gamybos proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas. Projekto vertė – 1,50 mln. Eur (ES parama – 0,52 mln. Eur).

UAB “Alna Business Solutions“ užsakovas

Verslo valdymo sistemų platformos: kompleksinio integruoto taikomųjų programų kūrimo rinkinio esminių pokyčių moksliniai taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra.

UAB “Flexpro“ projektas

Didžiaformatės skaitmeninės spaudos gamybos modernizavimas. Projekto vertė – 2,3 mln. Eur (ES parama – 1,0 mln. Eur).

UAB “Neringos apartamentai” projektas

Poilsio namų Neringos mieste rekonstrukcija pritaikant svorio reguliavimo ir osteopatijos paslaugų veiklai. Projekto vertė – 3,9 mln. Eur (ES parama – 1,4 mln. Eur).

UAB “Rokor“ projektas

Aukštos raiškos šviesos diodų (HB LED) ir mikroelektronikos bei kitų (optinių) komponentų iš dirbtinio safyro gamyba. Projekto vertė – 9,27 mln. Eur (ES parama – 2,9 mln. Eur).

UAB “Wavin Baltic“ projektas

Polipropileno dvigubos sienelės X-stream vamzdžių gamybos technologijos įdiegimas. Projekto vertė – 3,6 mln. Eur (ES parama – 1,8 mln. Eur).

UAB “Volunta Parket” projektas

Inovatyvios medienos terminio apdorojimo/ sendinimo technologijos įdiegimas. Projekto vertė – 4,6 mln. Eur (ES parama – 2,3 mln. Eur).

UAB “Stiklita” projektas

Saugaus stiklo gaminių apdirbimo technologijų diegimas siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumo ir darbo našumo rodiklius. Projekto vertė – 1,5 mln. Eur (ES parama – 0,5 mln. Eur).

“Labanoro regioninio parko direkcija” projektas

Subalansuota turizmo plėtra Labanoro regioniniame parke, skatinant vietinių verslininkų iniciatyvas paslaugų, kaimo turizmo, dviračių ir vandens sporto sektoriuose”. Projekto vertė – 7 mln. Eur.

UAB “Maltosa” projektas

Naujos salyklo gamybos veiklos organizavimas. Projekto vertė – 8,1 mln. Eur (ES parama – 2,3 mln. Eur).

AB “Vilniaus degtinė“ projektas

Kogeneracinės elektrinės naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius (žlaugtus) statyba. Projekto vertė –6,7 mln. Eur (ES parama – 2,3 mln. Eur)

UAB “Somlita” projektas

Įmonės gamybos procesų modernizavimas, didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius (plastiko gaminių gamyba). Projekto vertė – 2,7 mln. Eur (ES parama – 1,0 mln. Eur).