RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

2023-11-27

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Nnumatyta 2023 m. gruodžio mėn. paskelbti kvietimą ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ES paramos programai „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“.

UAB „Research & Advice“ parengė 2021-2027 m. ES paramos programos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ pristatymą, kuris pasiekiamas ČIA.

Bendra informacija

Planuojamas paraiškų surinkimo terminas – iki 2023-04. Kvietimas ruošiamas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planu.

Finansuojami regionai – Sostinės regionas (Vilniaus apskritis) ir Vidurio ir Vakarų Lietuva (VVL, t.y. visos apskritys išskyrus Vilniaus).

Galimi pareiškėjai – pramonės įmonės.

Programos biudžetas – 40 mln. Eur, iš kurių:

 • 25 mln. Eur skiriama VVL regionui, tame tarpe:
  • 17 mln. Eur skiriama labai mažoms, mažoms ir vidutinės įmonėms;
  • 8 mln. Eur skiriama didelėms įmonėms.
 • 15 mln. Eur skiriama Sostinės regionui, tame tarpe:
  • 10 mln. Eur skiriama labai mažoms, mažoms ir vidutinės įmonėms;
  • 5 mln. Eur skiriama didelėms įmonėms.

Remiama veikla

Remiama veikla „Didinti EVE pramonės įmonėse“ (poveiklės – „Didinti EVE pramonės įmonėse (Visa Lietuva)“ ir „Didinti EVE pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas))“. Numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą.

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Finansuojamos projektų veiklos:

 • Veikla – Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse;
 • Poveiklė – Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (visa Lietuva);
 • Poveiklė – Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Tikslinės grupės

Pramonės įmonės.

Galimi pareiškėjai

MVĮ ir didelės pramonės įmonės.

Nuosavo įnašo dydis (prognozuojama)

Sostinės regionas:

 • Ne mažiau 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms;

 • Ne mažiau 60 proc. vidutinėms įmonėms;

 • Ne mažiau 70 proc. didelėms įmonėms.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas:

 • Ne mažiau 35 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms;

 • Ne mažiau 45 proc. vidutinėms įmonėms;

 • Ne mažiau 55 proc. didelėms įmonėms.

ŠALTINIS: Research & Advice priemonės pristatymas, ES investicijos