RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

2023-11-27

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Numatoma paskelbti kvietimą ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ES paramos programai „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“.

Numatoma paraiškas rinkti nuo 2023-12 iki 2024-04 mėn.

2023-11-23

MVĮ eksporto rėmimas ir sertifikavimas

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ finansuojamai veiklai „MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. gruodžio 29 d.

2023-11-22

Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ finansuojamai veiklai „Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Akmenės r. sav., Jonavos r. sav. ir Mažeikių r. sav.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. gruodžio 11 d.

2023-11-20

Skydų gamybos skatinimas

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ finansuojamai veiklai „Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas“.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. gruodžio 8 d.

2023-01-24

MVĮ atsigavimui – investicijos į antikrizinį veiklos valdymą

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ ES paramos programai „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. vasario 20 d.

2023-01-17

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ES paramos programai „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“.

Paraiškos renkamos iki 2023 m. kovo 30 d.

2022-12-16

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas

Priemonė skirta juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir negyvenamosios paskirties pastatų šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti suvartojimo sąnaudas.

Paraiškas APVA priima nuo 2022-12-16 iki tol, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, tai yra iki 2023-12-15.

2022-11-21

ES parama saulės jėgainėms įrengti

Paskelbtas kvietimas ES paramai pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ES paramos programai „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Paraiškų surinkimo terminas – iki 2023 m. vasario 28 d.

Kaip galėjo pastebėti mūsų Klientai ir Partneriai, turime atnaujintą įmonės internetinį puslapį, logotipą, spalvas. Šiuos pokyčius lėmė besikeičianti rinka, mūsų prioritetai ir tolimesni siekiai. Tačiau kaip ir ankščiau, toliau dirbsime su Lietuvos ir užsienio šalių verslu, kuris nori plėstis, ieško finansavimo ir teigiamai vertina šalies aplinką verslui.

dr. Vladas Tomaševič
2022-10-03

Atnaujintas įmonės “Research & Advice” prekės ženklas

Inovatyvi verslo konsultavimo ir mokslinių tyrimų paslaugų įmonė “Research & Advice” atnaujino savo prekės ženklą ir investavo į pagrindinių veiklos krypčių išgryninimą, siekiant Klientams sukurti aukštesnę pridėtinę vertę bendruose projektuose.

Net ir esant dideliam neapibrėžtumui, ES sanglaudos politikos strateginių dokumentų programavimo etape Lietuva trečioji Europoje gavo EK pritarimą Partnerystės sutarčiai – o šiandien galutinai patvirtinta visa Investicijų programa.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė
2022-08-03

Europos Komisija patvirtino Lietuvos planus dėl 7,5 mlrd. eurų investicijų

2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisija (EK) patvirtino 2021–2027 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programą, pagal kurią numatoma investuoti 7 mlrd. 449 tūkst. eurų.