RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

ES parama MVĮ eksporto rėmimui ir sertifikavimui

2021-2027 m. ES pažangos priemonė „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ 

Būsena

Paskelbtas

Paraiškų pateikimo terminas

iki 2023 m. gruodžio 29 d. 17:00

Programos biudžetas

5 000 000,00 €

Atsakinga institucija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Administruojančioji institucija

Inovacijų agentūra

Regionas

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Paraiškų pateikimo terminas (liko)

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASIBAIGĘS!

Aprаšymas

Pažangos priemonė: Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones.

Bendra informacija

Finansuojamas regionas – Vidurio ir Vakarų Lietuva, t.y. visos apskritys išskyrus Vilniaus.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Planuojama, kad paramą gaus iki 189 įmonių.

Paraiškų surinkimo terminai – nuo 2023 m. rugpjūčio 22 d. iki gruodžio 29 d.

Programos biudžetas – 5 mln. Eur.

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Kas finansuojama:

 • Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, gaminių bei paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
 • Įmonės gaminamos produkcijos sertifikavimas.
 • Interneto svetainės, skirtos vietos ir užsienio rinkų paieškai ir plėtrai, kūrimas ar atnaujinimas.
 • Eksporto vadybininko paslaugos.

Reikalavimai pareiškėjams

 • Ne trumpiau kaip 1 metus Juridinių asmenų registre įregistruota ir veikianti MVĮ.
 • Metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje.
 • Vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų per paskutinius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50.000 Eur (labai mažų ir mažų įmonių atveju) arba ne mažesnės kaip 100.000 Eur (vidutinių įmonių atveju).

Reikalavimai projektams

 • Projektas turi būti įgyvendintas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 30 mėnesių nuo ES paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 01 d.
 • Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika.
 • Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo ES paramos sutarties pasirašymo dienos.
 • Įgyvendinus projekto veiklas, pateikiami paraiškoje (PĮP) numatyti sertifikatai, dalyvavimo parodose įrodymai (stendo nuotraukos, dalyvio kortelės kopija).
 • Įmonės produkcijos ar paslaugų eksporto vertė 1-3 finansiniais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos sudaro ne mažiau nei įmonės numatyta reikšmė projekto paraiškoje (PĮP).

ATSISIŲSTI detalų priemonės pristatymą.

Research & Advice