RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

ES parama MVĮ atsigavimui – investicijos į antikrizinį veiklos valdymą

2021-2027 m. ES paramos programa „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ 

Būsena

Paskelbtas

Paraiškų pateikimo terminas

iki 2023 m. vasario 20 d. 23:59

Programos biudžetas

2 500 000,00 €

Atsakinga institucija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Administruojančioji institucija

Inovacijų agentūra

Regionas

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Paraiškų pateikimo terminas (liko)

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASIBAIGĘS!

Aprаšymas

Kkvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklos „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 4-1114 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Pažangos priemonė: Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui.

Bendra informacija

Finansuojamas regionas – Vidurio ir Vakarų Lietuva.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Paraiškų surinkimo terminai – nuo 2022 m. lapkričio 18 d. iki 2023 m. vasario 20 d.

Programos biudžetas – 2 mln. Eur.

 • 6 mln. Eur labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms (1-as kvietimas).
 • 4 mln. Eur didelėms įmonėms (2-as kvietimas).

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Kas finansuojama:

 • Antikrizinės veiklos valdymo paslaugos (Antikrizinis veiklos valdymas – tam tikrų priemonių, kurios leidžia atkurti įmonės mokumą, pajamas ir apyvartą ir kuriomis siekiama kuo greičiau sugrąžinti ankstesnę – ikikrizinę – įmonės ekonominę būklę, planavimas ir įgyvendinimas. Antikrizinis veiklos valdymo procesas – procedūrų, kurios atliekamos, siekiant pagerinti įmonės veiklą ir leisti jai išeiti iš krizinės padėties, visuma.).
 • Veiklos kaštų optimizavimo paslaugos (Veiklos kaštų optimizavimas – tai priemonės ir būdai, kuriais siekiama sumažinti su įmonės vykdoma veikla susijusias išlaidas, didinant įmonės veiklos efektyvumą. Veiklos kaštai apima tiesiogines parduotos produkcijos sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas (pardavimo, bendrąsias ir administracines, kurios apima nuomos, darbo užmokesčio ir kitas pridėtines išlaidas, taip pat žaliavų ir priežiūros išlaidas). Veiklos kaštams nepriskiriamos palūkanų ir kitos panašios sąnaudos.

Finansavimo sąlygos:

 • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo (paramos)  lėšų suma yra:
  • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo (paramos)  lėšų suma yra;
  • jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla – 5 000 Eur.
 • Paramos intensyvumas – 50 proc., pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo e mažiau 50 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Reikalavimai pareiškėjams

 • Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) veikiančios visose srityje, išskyrus pirminės žemės ūkio produktų gamybos, tabako ir tabako gaminių gamybos, perdirbimo ir prekybos; alkoholio pramonės, žuvininkystės ir akvakultūros sektorius.
 • Pareiškėjas registruotas ir projekto veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, išskyrus Vilniaus apskrities savivaldybes (Širvintų raj., Švenčionių raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., Šalčininkų raj., Trakų raj., Elektrėnų raj., Ukmergės raj.).
 • Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus iki paraiškos pateikimo veikianti MVĮ.
 • Pareiškėjo metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją ir (arba) suteiktas paslaugas, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, 2019 m. buvo didesnės nei 200 tūkst. Eur ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc.
 • Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką pasirenkant vieną iš tikslinių paslaugų, tai yra arba antikrizinės veiklos valdymo paslaugos, arba veiklos kaštų optimizavimo paslaugos.

Reikalavimai projektams

 • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė kaip 12 mėn. nuo Paramos sutarties pasirašymo;
 • Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po Paraiškos registravimo. Projekto išlaidos nuo Paraiškos registravimo dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

ATSISIŲSTI detalų priemonės pristatymą.

Research & Advice