RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

ES parama užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Akmenės r. sav., Jonavos r. sav. ir Mažeikių r. sav.

2021-2027 m. ES paramos pažangos priemonė „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ 

Būsena

Paskelbtas

Paraiškų pateikimo terminas

iki 2023 m. gruodžio 11 d. 17:00

Programos biudžetas

67 000 000,00 €

Atsakinga institucija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Administruojančioji institucija

Inovacijų agentūra

Regionas

Visa Lietuva

Paraiškų pateikimo terminas (liko)

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASIBAIGĘS!

Aprаšymas

Numatyta programa finansuojama iš 2021 -2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos prioriteto „Teisingos pertvarkos fondas“. Fondo tikslas – spartinti perėjimą prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos padedant labiausiai dėl to pažeidžiamoms teritorijoms.

Pagrindinės projekto veiklos turi būti nukreiptos į aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybą ar paslaugų teikimą.

Bendra informacija

Finansuojamas regionas – visa Lietuva.

Galimi pareiškėjai – privatus sektorius.

Paraiškų surinkimo terminai – nuo 2023 m. rugsėjo 8 d. iki gruodžio 11 d.

Programos biudžetas – 67 mln. Eur.

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Finansuojamų investicijų sąrašas bus patvirtintas kartu su galutiniu sąlygų Aprašu. Priklausomai nuo projekto poreikių, gali būti finansuojama tiek einamos veiklos plėtra, tiek visiškai naujos, „plyno lauko“ investicijos inicijavimas. Atitinkamai skiriasi ir prašomų finansuoti investicijų pobūdis bei apimtis.
Investicijų įgyvendinimui skiriamas 36 mėn. laikotarpis (ne mažiau kaip 60 proc. projektui skirtų lėšų turi būti panaudota iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.).

Projekto investicijos turi atitikti aplinkos atžvilgiu tvarios investicijos reikalavimams*, t.y. svariai prisidėti prie:

 • Klimato kaitos švelninimo.
 • Tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos.
 • Perėjimo prie žiedinės ekonomikos.
 • Taršos prevencijos ir kontrolės.
 • Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo.

* – 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo.

Kas finansuojama:

 • Projektavimas: techninis ir darbo projektai;
 • Statyba: nauja statyba, rekonstrukcija;
 • Infrastruktūra: vidaus ir išorės inžineriniai tinklai
 • Įranga: visa technologinė įranga, technika.
 • Personalas: personalo mokymas, kvalifikacijos kėlimas.
 • Sąlygos preliminarios ir ateityje gali būti tikslinamos.
 • Skelbiami 3 kvietimai atskirai kiekvienam rajonui (Akmenės, Mažeikių ir Jonavos. Projektų konkursas vyks taip pat atskirai pagal kiekvieną rajoną.
 • Be šiame kvietime numatytų tinkamų išlaidų nurodytos trijų rajonų savivaldybės taip pat gauna papildomas ES lėšas reikiamos infrastruktūros (pramonės parkų, kelių, inžinerinių tinklų ir pan.) įrengimui būsimiems pareiškėjams.

Reikalavimai pareiškėjams

 • Pareiškėjas iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti labai maža, maža ir vidutinė įmonė, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės kaip  300 000 eurų (vidutinei įmonei) ar 145 000 eurų (labai mažai ar mažai įmonei).

Reikalavimai projektams

 • Projektu vykdoma veikla nėra priskirtina turizmo ir poilsio infrastruktūros kūrimui arba turizmo paslaugų teikimui.
 • Projektu siekiama sukurti ne mažiau kaip 20 tvarių darbo vietų ir ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos jas išlaikyti.
 • Projekto veiklos atitinka aplinkos atžvilgiu tvarios investicijos sąvoką.

ATSISIŲSTI detalų priemonės pristatymą.

Research & Advice