RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

ES parama saulės jėgainėms įrengti

2021-2027 m. ES paramos programa „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse“ 

Būsena

Paskelbtas

Paraiškų pateikimo terminas

iki 2023 m. vasario 28 d. 23:59

Programos biudžetas

10 000 000,00 €

Atsakinga institucija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Administruojančioji institucija

Inovacijų agentūra

Regionas

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Paraiškų pateikimo terminas (liko)

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASIBAIGĘS!

Aprаšymas

Kkvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymų Nr. 4-1115 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Pažangos priemonė: Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.

Bendra informacija

Finansuojamas regionas – Vidurio ir Vakarų Lietuva, t.y. visos apskritys išskyrus Vilniaus.

Galimi pareiškėjai – pramonės įmonės.

Planuojama, kad paramą gaus apie 90 įmonių.

Paraiškų surinkimo terminai – nuo 2022 m. lapkričio 18 d. iki 2023 m. vasario 28 d.

Programos biudžetas – 10 mln. Eur, iš kurių:

 • 6 mln. Eur labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms (1-as kvietimas).
 • 4 mln. Eur didelėms įmonėms (2-as kvietimas).

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Kas finansuojama:

 • Finansuojama įranga, jos montavimo, instaliavimo, darbuotojų apmokymo išlaidos bei kitos investicijos būtinos saulės jėgainės įrengimui ir įvedimui į eksploataciją.
 • Jei naują investiciją galima atskirti, kaip jau esamų įrenginių papildomą dalį, ši visa išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos (pavyzdžiui, kai įmonė jau eksploatuoja saulės jėgainę ir planuoja didinti jos galingumą).
 • Jei įmonė nėra įrengusi saulės jėgainės, finansuojamų išlaidų suma apskaičiuojama kaip naujos saulės jėgainės ir kito labiau taršaus energijos gamybos įrenginio (pavyzdžiui, dyzelinio generatoriaus) kainų skirtumas.

Finansavimo sąlygos:

 • Maksimali paramos suma – 300.000 Eur.
 • Paramos intensyvumas*:
  • Labai mažoms ir mažoms įmonėms – 65 proc.;
  • Vidutinėms įmonėms – 55 proc.;
  • Didelėms įmonėms – 45 proc.

* + 15 proc. kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Reikalavimai pareiškėjams

 • Tinkamas pareiškėjas – ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė*, kurios vidutinė metinė apyvarta iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnė negu 300.000 Eur (didelės įmonės atveju) ir 145.000 Eur (labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės atveju).
 • Pareiškėjas yra gaminantis vartotojas, t.y. elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių savo poreikiams gaminantis / planuojantis gaminti vartotojas, o nesuvartotą jos kiekį tiekiantis / planuojantis tiekti į elektros tinklus ir atsiradus poreikiui ją susigrąžinantis.
 • Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kai saulės elektrinės įsigyjamos iš kitų asmenų, kurie jas stato ir eksploatuoja saulės parkuose.

Reikalavimai projektams

 • Projektas turi būti įgyvendintas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 24 mėnesiai nuo ES paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.
 • Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos įregistravimo dienos, tačiau tokiu atveju projekto išlaidos yra patiriamos įmonės rizika, nes dar nėra sprendimo dėl finansavimo skyrimo.
 • Turi būti pateiktos privalomojo energijos vartojimo audito ir papildomo energijos vartojimo audito ataskaitos (didelės įmonės atveju) arba atlikto energijos vartojimo audito ataskaita (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės atveju). Ataskaitos turi būti parengtos ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo.
 • Kartu su projekto paraiška, būtina pateikti Elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės elektrinės išankstines prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas.

ATSISIŲSTI detalų priemonės pristatymą.

Research & Advice