RA logo baltas

Įmonė teikia verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su ES fondų investicijų pritraukimu projektams įgyvendinti ir jų įsisavinimu. 

Rekvizitai

UAB “Research & Advice”
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 239 9900
El. p.: info@advice.lt

Įm. kodas 302467151
PVM kodas LT100005492411

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT85 7044 0600 0733 1768
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Sekite mus

ES parama energijos vartojimo efektyvumui didinti

2021-2027 m. ES paramos programa „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ 

Būsena

Pasibaigęs

Paraiškų pateikimo terminas

iki 2023 m. kovo 30 d.

Programos biudžetas

35 000 000,00 €

Atsakinga institucija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Administruojančioji institucija

Inovacijų agentūra

Regionas

Sostinės bei Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionaI

Paraiškų pateikimo terminas (liko)

Dienos Valandos Minutės Sekundės
PLANUOJAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Aprаšymas

Kkvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Pažangos priemonė: Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.

Bendra informacija

Finansuojamas regionas – Sostinės regionas (Vilniaus apskritis) ir Vidurio ir Vakarų Lietuva (VVL, t.y. visos apskritys išskyrus Vilniaus).

Galimi pareiškėjai – pramonės įmonės.

Planuojama, kad per 2021-2027 m. laikotarpį paramą gaus apie 228 įmonių.

Paraiškų surinkimo terminai – iki 2023 m. kovo 30 d.

Programos biudžetas – 35 mln. Eur, iš kurių:

 • 20 mln. Eur skiriama VVL regionui, tame tarpe:
  • 12 mln. Eur skiriama labai mažoms, mažoms ir vidutinės įmonėms;
  • 8 mln. Eur skiriama didelėms įmonėms.
 • 15 mln. Eur skiriama Sostinės regionui, tame tarpe:
  • 7,5 mln. Eur skiriama labai mažoms, mažoms ir vidutinės įmonėms;
  • 7,5 mln. Eur skiriama didelėms įmonėms.

Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai

Kas finansuojama:

 • Finansuojamos energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduojamos investicijos (technologinė įrangos, jos modernizavimas ar keitimas į energetiškai efektyvesnę) ir visos su jų įdiegimu, montavimu, instaliavimu, darbuotojų apmokymu susijusios išlaidos.
 • Finansuojama veikla – energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse: naujausios ir aplinkai palankios įrangos įsigijimas ir technologinių sprendimų pritaikymas gamybos procesuose) užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą.
 • Priklausomai nuo to ar įranga yra modernizuojama ar keičiama į naują, tinkamos išlaidos apskaičiuojamos skirtingai:
  • pirmu atveju visos esamos įrangos modernizavimo išlaidos yra tinkamos ir kompensuojamos nurodytu intensyvumu;
  • antru atveju, būtina pateikti du lygiavertės įrangos pasiūlymus, vieną iš kurių įmonė pajėgtų finansuoti iš savo lėšų, kitą – su ES pagalba. Tų pasiūlymo kainos skirtumas ir sudaro finansuojamą dalį.

Finansavimo sąlygos:

 • Maksimali paramos suma – 900.000 Eur.
 • Paramos intensyvumas*:
  • Labai mažoms ir mažoms įmonėms – 50 proc.;
  • Vidutinėms įmonėms – 40 proc.;
  • Didelėms įmonėms – 30 proc.

* + 15 proc. kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Reikalavimai pareiškėjams

 • Tinkamas pareiškėjas – ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė*, kurios vidutinė metinė apyvarta iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnė negu 300.000 Eur (didelės įmonės atveju) ir 145.000 Eur (labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės atveju).
 • Pajamos iš šios gamybinės veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 51 proc. nuo visų įmonės pardavimo pajamų.

Reikalavimai projektams

 • Projektas turi būti įgyvendintas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 36 mėnesių nuo ES paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.
 • Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos įregistravimo dienos, tačiau tokiu atveju projekto išlaidos yra patiriamos įmonės rizika, nes dar nėra sprendimo dėl finansavimo skyrimo.
 • Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu. Tai išvestinis rodiklis, perskaičiuojamas pagal įmonės ar modernizuojamų procesų suvartotos energijos kiekį ir jo pokytį įgyvendinus projektą.
 • Kartu su projekto paraiška, būtina pateikti privalomojo energijos vartojimo audito ir papildomo energijos vartojimo audito ataskaitas (didelės įmonės atveju) arba atlikto energijos vartojimo audito ataskaitą (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės atveju).
 • Energetinis auditas turi būti parengtas ne anksčiau kaip 1 metai iki paraiškos pateikimo, o jį atlieka atestuotos įmonės / specialistai.

ATSISIŲSTI detalų priemonės pristatymą.

Research & Advice

ŠALTINIS: ES investicijos portalas.


Daugiau kvietimų