Projektų administravimo ir valdymo paslaugos

  • konsultacijos pasirašant paramos sutartis, sudarant pirkimų planus ir mokėjimo prašymo grafikus;
  • pirkimo dokumentacijos rengimas, konkursų organizavimas ir vykdymas pagal nustatytus reikalavimus;
  • mokėjimų prašymų ir projektų įgyvendinimo ataskaitų rengimas;
  • projekto keitimų organizavimas ir Kliento atstovavimas visose su projekto įgyvendinimu susijusiose institucijose ir organizacijose.