Projektai

UAB “Avisma” (2019) projektas „Įmonės gamybinės bazės modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“ (plastiko gaminių gamyba). Projekto vertė – 4,2 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln.Eur.).
UAB “Eko perdirbimas” projektas „ Plastikų gamybos proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“ . Projekto vertė – 3,9 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln.Eur.).
UAB “Aclean LT” (2019) projektas „ Kompleksinis skalbimo proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ . Projekto vertė – 1,5 mln. Eur. (ES parama – 0,7 mln.Eur.).
Aviatic grupė (2019) orlaivių detalių atstatymo ir pramoninių 3D spausdinimo technologijų diegimo projektai . Bendra projektų vertė – 9,5 mln. Eur. (ES parama – 3,0 mln.Eur.).
„Milsa grupė” (2018-2019 m.) dolomito ir granito perdirbimo karjerų technologinės bazės modernizavimo projektai. Bendra projektų vertė – 6,0 mln. Eur. (ES parama – 2,0 mln.Eur.).
UAB “Somlita” (2018) projektas „Įmonės gamybos procesų modernizavimas, didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“ (plastiko gaminių gamyba). Projekto vertė – 2,7 mln. Eur. (ES parama – 1,0 mln.Eur.).
UAB “Flexpro” (2018) projektas „Kompleksinis įmonės gamybos procesų modernizavimas, siekiant padidinti darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“ (poligrafijos produktų gamyba) . Projekto vertė – 2,2 mln. Eur. (ES parama – 1,0 mln.Eur.).
UAB “Stiklita” (2018) projektas „Saugaus stiklo gaminių apdirbimo technologijų diegimas siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumo ir darbo našumo rodiklius“ . Projekto vertė – 1,5 mln. Eur. (ES parama – 0,5 mln.Eur.).
UAB „BALTO print“ (2017) projektas „Kompleksinis knygų viršelių ir kitų leidinių komponentų gamybos įrangos modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“ . Projekto vertė – 3,4 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln.Eur.).
UAB „Netmark“ (2017) projektas „Technologinių sprendimų diegimas, siekiant efektyviau valdyti išteklius ir didinti veiklos produktyvumą“ (žvejybinių tinklų gamybos įrangos modernizavimas). Projekto vertė – 2,6 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur.).
UAB „Lodvila“ (2017) projektas „Įmonės spausdinimo proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Projekto vertė – 2,67 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur.).
UAB „Audėjas“ (2017) projektas „Audinių gamybos proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“. Projekto vertė – 1,50 mln. Eur. (ES parama – 0,52 mln. Eur.)
UAB „Žvyro karjerai“ (2017) projektas „Karjero technologinės bazės modernizavimas siekiant padidinti veiklos produktyvumą ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai“. Projekto vertė – 1,1 mln. Eur. (ES parama – 0,4 mln. Eur.).
UAB „Druskininkų konferencijų centras“ (2017) projektas „Modernaus miego sutrikimo ir sveikatingumo paslaugų centro įkūrimas“ . Projekto vertė – 8,5 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln.Eur.).
UAB „Neringos apartamentai“ (2017) projektas „Poilsio namų Neringos mieste rekonstrukcija pritaikant svorio reguliavimo ir osteopatijos paslaugų veiklai“. Projekto vertė – 3,9 mln. Eur. (ES parama – 1,4 mln. Eur.).
UAB „Geralda“ (2017) projektas „Moderniųjų technologijų diegimas į gamybinių pajėgumų plėtrą“ (Inovatyvios žvakių gamybos technologinės įrangos diegimas). Projekto vertė – 3,0 mln. Eur. (ES parama – 1,0 mln. Eur.).
Kiti projektai
 • AB „Dolomitas“ (2016) projektas „Įmonės produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos procesą ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas“ –dolomito skaldos gamybos proceso moderinizavimas ir naujos mineralinių miltelių gamybos linijos įsigijimas . Projekto vertė – 2,7 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln.Eur.).
 • UAB „Caris“ (2016) projektas „Kompleksinis etikečių spaudos technologinio proceso pakeitimas paremtas inovatyviais ir išteklius tausojančiais sprendimais“. Projekto vertė – 2,3 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur.).
 • AB „Fasa“ (2015) projektas „AB „FASA“ pajėgumų didinimas“. Projekto vertė – 6,0 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur.).
 • UAB „Rokor“ (2013) projektas „Aukštos raiškos šviesos diodų (HB LED) ir mikroelektronikos bei kitų (optinių) komponentų iš dirbtinio safyro gamyba“. Projekto vertė – 9,27 mln. Eur. (ES parama – 2,9 mln. Eur.).
 • AB „FL Technics“(2013) projektas „Naujo orlaivių techninio aptarnavimo terminalo įrengimas“. Projekto vertė – 5,79 mln. Eur. (ES parama – 2,9 mln. Eur.).
 • AB „Dolomitas“(2013) projektai „Įmonės produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos procesą ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas“ – inovatyvios dolomito skaldos gamybos technologinės linijos įsigijimas. Projekto vertė – 23,3 mln. Eur. (ES parama – 6,7 mln.Eur.).
 • UAB „Jungtinis gamybos centras“ (2013) projektas „Aukštos pridėtinės vertės įrengimų gamyba“ – pramoninių įrengimų gamybos projektas. Projekto vertė – 3,5 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln. Eur.).
 • AB „Jubana“(2013) projektas „Starterių gamybos modernizavimas, didinant darbo našumo ir kokybės rodiklius“. Projekto vertė – 2,8 mln.Eur. (ES parama – 1,1 mln. Eur.).
 • UAB „Maturė“ (2012) Projektas „Įmonės investicijos į gamybinės bazės modernizavimą ir naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą“ – filtrų . Projekto vertė – 1,7 mln. Eur. (ES parama – 0,85 mln. Eur.).
 • UAB „NAPC“ (2008)– “Modernios alyvų atliekų perdirbimo gamyklos statyba”. Projekto vertė – 8,4 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur).
 • UAB „Wavin Baltic“ (2008, 2009) – “Polipropileno dvigubos sienelės X-stream vamzdžių gamybos technologijos įdiegimas”. Projekto vertė – 3,6 mln. Eur. (ES parama – 1,8 mln. Eur).
 • UAB „Spaudos kontūrai“(2008) – “Šiuolaikinių ir inovatyvių spaudos gamybos technologinių linijų įdiegimas”. Projekto vertė – 7 mln. Eur. (ES parama – 2,8 mln. Eur).
 • UAB „Flexpro“(2008) – “Didžiaformatės skaitmeninės spaudos gamybos modernizavimas”. Projekto vertė – 2,3 mln. Eur. (ES parama – 1,0 mln. Eur).
 • AB „Vilniaus degtinė“ (2009)– “Kogeneracinės elektrinės naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius (žlaugtus) statyba”. Projekto vertė –6,7 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur.).
 • UAB „Verslo vertikalė“ (2009) – “Ekonominės klasės viešbučio statyba ir daugiafunkcinio kultūros renginių ir konferencijų centro “Aurora” įkūrimas”. Projekto vertė – 5,3 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur).
 • UAB „Linos namai“ (2009) – “Plinkšių dvaro išsaugojimas ir pritaikymas turizmui”. Projekto vertė – 3,1 mln. Eur. (ES parama – 2,2 mln.Eur).
 • UAB „Agrekas“ (2009) – “Poilsio ir sveikatingumo centro Palangos kurorte statyba”. Projekto vertė – 3,9 mln. Eur. (ES parama – 1,6 mln. Eur).
 • UAB „Palangos konferencijų centras“ (2009)– “Poilsio namų rekonstrukcija pritaikant turizmo poreikiams”. Projekto vertė – 2,9 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln. Eur).
 • UAB „ Volunta Parket” (2004) – “Inovatyvios medienos terminio apdorojimo/ sendinimo technologijos įdiegimas”. Projekto vertė – 4,6 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur).
 • UAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“(2004) (Hrono grupės įmonė) – “Naujos kartos plastikinių langų gamybos projektas”. Projekto vertė – 4,6 mln. Eur. (ES parama – 2,0 mln. Eur.).
 • UAB „ Maltosa” (2002)– “Naujos salyklo gamybos veiklos organizavimas”. Projekto vertė – 8,1 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur.)
 • Kauno rajono savivaldybės administracija – 1) Kulautuvos kurortinės vietovės viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatinimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. 2) Raudondvario dvaro sodybos kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms, atstatant dvaro ansamblį. Projektų vertė – 8,1 mln. Eur.
 • Aukštaitijos nacionalinis parkas ir VšĮ Turizmo centras “Palūšė” (2003 -2006) – “Parko ir aplinkinių teritorijų vizijos parengimas ir turizmo bei rekreacinių paslaugų vystymo galimybes numatymas”. Projekto vertė – 4,9 mln. Eur.
 • Labanoro regioninio parko direkcija (2005) – “Subalansuota turizmo plėtra Labanoro regioniniame parke, skatinant vietinių verslininkų iniciatyvas paslaugų, kaimo turizmo, dviračių ir vandens sporto sektoriuose”. Projekto vertė – 7 mln. Eur.
 • UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (2010-2011) – “Ekologiškų autobusų įsigijimas Vilniaus mieste”. Projekto vertė – 3,9 mln. Eur. (ES parama – 3,3 mln. Eur).
 • Šiaulių apskrities ligoninė (2008-2009) – “Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės Chirurgijos, II Terapijos korpusuose bei Vaikų ligų klinikoje”. Projekto vertė – 2,8 mln.Eur.
 • Europos Komisija (2005) – Projekto “Neris river basin investment programme, I-st stage” finansinės – ekonominės dalies ekspertizė. Projekto vertė – 29 mln. Eur.