LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Pagal šią priemonę labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus finansuojamas technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Tam numatyta paskirstyti 22 000 000 Eur, didžiausia projektui finansuoti galima suma siekia 1 500 000 Eur. Paraiškos bus priimamos iki 2020 m. liepos 27 d. Išsamesnę informaciją apie priemonę galima rasti čia.