Ūkio ministerija parengė ir pateikė viešam aptarimui priemonės „REGIO POTENCIALAS LT“ projektų atrankos kriterijus. Kvietimo terminai dar nėra aiškūs kaip ir pati dotacijos forma, kuri dar derinama su Finansų ministerija, tačiau pagrindiniai programos kriterijai jau pristatyti. Planuojama, kad bus remiami visi Lietuvos miestai ir rajonai, išskyrus Vilnių ir Kauną bei atitinkami jų rajonų savivaldybės. Priemonei numatytas 17,825 mln. eurų biudžetas, o šio biudžeto lėšomis planuojama finansuoti technologinės įrangos ir vidaus inžinerinių tinklų įsigijimą. Detalesnė informacija bus skelbiama artimiausiu metu.